top of page

Praktiske oplysninger

Her kan du som lejer hos Midtby-Bolig finde typiske emner som kan opstå ved indflytning, i lejeperioden og ved udflytning. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis der opstår problemer i dit lejemål. Gerne på mail mb@midtby-Bolig.dk.

Administrationskontoret:

Fjordagervej 20 U

6100 Haderslev.

 

Ved akutte problemer eller akut opstået skade uden for kontorets åbningstid kan vagten kontaktes på telefon: +45  93 87 99 41. Har du problemer med manglende nøgle uden for kontorets åbningstid, skal du kontakte en låsesmed, dette er for din egen regning. 

 

Indhold

 • Overtagelse af boligen ved indflytning.

 • Boligstøtte.

 • Betaling af husleje.

 • Forbrugsregnskab

 • Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen.

 • Sundt indeklima.

 • Husdyr.

 • Fælles Vaskefaciliteter / Vaskekort.

 • Ved opsigelse og fraflytning.

 • I lejeperioden.

Overtagelse af boligen ved indflytning

Vi glæder os til at byde dig velkommen som lejer hos Midtby-Bolig.

På den aftalte indflytningsdato, kan vi med glæde overdrage dig nøglerne til din nye lejlighed, såfremt vi har modtaget en underskrevet lejekontrakt, samt det i kontrakten fastsatte depositum.

Nøglerne afleverer vi efter aftale ved lejemålet, hvor vi sammen laver et indflytningssyn.

 

Boligens stand:

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny istandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny istandsatte.

 

Syn ved indflytning                  

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager vi sammen et indflytningssyn, hvor vi gennemgår lejemålets stand. Denne indflytningsrapport underskrives på stedet. Såfremt du ikke er tilstede ved synet fremsendes denne til dig senest 14 dage efter.

 

Når du er flyttet ind i lejemålet, har du 14 dage til skriftligt at meddele os eventuelle fejl og mangler i lejemålet.
Indsend eventuelle “fejl og mangler” til vores kontor: Brug primært linket fra indflytnings rapporten, eller vedhæftet på mail til mb@midtby-bolig.dk
Du vil altid modtage en kvittering for modtaget “Fejl og mangler”.

Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

 

Synsrapporter udleveres digitalt

Idet der er aftalt digital kommunikation imellem lejer og udlejer, vil synsrapporter i forbindelse med flyttesyn blive udleveret via e-mail. Lejer skal derfor medbringe en telefon eller anden enhed, hvorfra det er muligt at læse e-mails og kvittere for modtagelsen af synsrapporter.

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

 • Din husstands samlede formue og indkomst

 • Huslejepris minus udgifter til varme og EL

 • Boligens størrelse

 • Antal personer i husstanden

 • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk her:
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege

Forbrugsregnskab

Du betaler ikke nødvendigvis det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have – det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. 

Da vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, vil beløbet ændre sig fra ét år til et andet, hvis du har brugt mere eller mindre vand eller varme end tidligere år. Det kan fx være, du har brugt mere varme, hvis vinteren har været særligt kold.

Hvis du har brugt mindre vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, og du skal have penge tilbage, bliver det modregnet i næste måneds husleje. Hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, opkræver vi det ekstra beløb sammen med huslejen, en måned efter du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Overstiger beløbet 1.000 kroner, deles det automatisk ud over tre måneder.

Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for hele ejendommen. Vi sender den del af forbrugsregnskabet, der gælder din bolig, til dig senest fire måneder efter skæringsdatoen.

Har du spørgsmål til forbrugsopgørelsen, skal du kontakte det firma, der står for fx levering af din varme og som har lavet regnskabet.

Betaling af husleje

Huslejen betales 1 måned forud og forfalder altid den første hverdag i måneden og opkræves via BS/Betalingsservice. Lejere bedes tilmelde sig betalingsservice ved modtagelse af første girokort. Hvis ikke dette gøres, vil lejeren opkræves 75,- i gebyr pr. måned.

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren. Denne situation er naturligvis ubehagelig for alle parter – og derfor kan vi kun opfordre til at kontakte os.

Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. Hermed menes maling, af vægge, lofter og træværk, hvidtning og tapetsering. Indvendig vedligehold indbefatter ligeledes vedligehold af trægulve. Vedligehold skal ske så ofte at lejemålet altid er i god vedligeholdt stand.

Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke ændre farven på lejemålets vægge, lofter, gulve, træ eller metal. Det påhviler lejeren at undersøge vægge og lofter for ledninger, rør og kabler, inden der bores, skrues eller bankes i vægge eller lofter. Der kan findes ledninger, rør og kabler i alle vægge og lofter. Det er ikke tilladt at bore huller i vinduesrammer, døre, skabe, klinker, fliser eller bordplader. Dette er misligholdelse og vil medføre omfattende udbedringsarbejder der skal betales af lejer.

 

Sundt indeklima

Mange tror, en lejlighed ”ventilerer sig selv”, dette er sjældent tilfældet. Det er op til lejlighedens beboere selv at sørge for at der bliver tilstrækkeligt udluftet for at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden.

 1. Begræns produktionen af vanddamp i køkken og badeværelse.

 2. Sørg for at fjerne den opståede vanddamp.

 3. Brug altid emhætten når du laver mad.

 4. Tør ikke tøj inde i lejligheden.

 

Luft ud 2-3 gange i døgnet

Luk for varmen imens, åben samtlige vinduer og døre i ca. 5-10 minutter.

Dug indvendig på termoruder er altid et tegn på at der ikke bliver luftet nok ud.

Luk ikke helt af for varmen i de rum som ikke benyttes. Temperaturen bør ikke være under 18 grader.

Anbring ikke skabe og andre møbler helt tæt op ad en ydervæg eller radiator. Luften skal kunne cirkulere bag ved, eller kan der dannes mugpletter på væggen.

Tilstop ikke ventilationsåbninger eller udsugnings ventiler i badeværelser, køkken og andre rum.

 

Husdyr

Lejer må kun holde dyr efter skriftlig tilladelse fra Midtby-Bolig. Flere og flere personer har allergier mod forskellige dyr og ved at have dyr i lejemålet, kan udlejer ikke fremover garantere eventuelt svært allergiske lejere, at der ikke har været holdt dyr i lejemålet. Selv ved god hygiejne og påpasselighed opleves desuden støj- og lugtgener, samt øget vedligeholdelsesbehov, såfremt der holdes dyr. Der må således ikke uden udlejers skriftlige tilladelse holdes nogen former for dyr i lejemålet af hensyn til fremtidige lejere, samt ejendommens øvrige beboere.

 

Fælles Vaskefaciliteter / Vaskekort

I nogle af vores ejendomme er der fælles vaskefaciliteter, der kan benyttes med særlige vaskekort. Vaskekort kan udleveres imod depositum på kr. 200, og kan opfyldes ved os på 2 måder:

 • Fysisk henvendelse:

  1. Overfør det ønskede beløb til 7258-1114708 eller Mobilepay 700788

  2. Henvend dig på vores kontor på Fjordagervej 20 U, Haderslev indenfor vores åbningstid, når vi har modtaget beløbet.

eller:

 • Opfyldning på din adresse (via postkassen):

  1. Overfør det ønskede beløb til 7258-1114708 eller Mobilepay 700788, så vi har modtaget beløbet senest den 10. i måneden

  2. Skriv e-mail om indbetalingen til mb@Midtby-Bolig.dk. E-mailen skal indeholde dit navn og adresse, samt en bekræftelse af at vi må ”hente” vaskekortet i din postkasse.

  3. Læg vaskekortet i din postkasse, eller i den postkasse der flere steder er sat op i vaskerummet.

  4. Vi opfylder vaskekortet førstkommende hverdag efter den 10, og lægger det retur i din postkasse.

 

Forbud mod korttidsudlejning f.eks. Airbnb

Lejemålet må alene anvendes til beboelse og må derfor ikke korttidsudlejes, herunder til ferieformål. Det betyder, at udlejning via f.eks. Airbnb ikke er tilladt - heller ikke for korte perioder eller i enkeltstående tilfælde.

Ved opsigelse og fraflytning

Hvis du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.
Du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør, hvor vi samtidig holder flyttesyn.
Du betaler også for de nævnte 14 dage, hvor du ikke bor i boligen. 14 dage før din fraflytning afholder vi et ”flyttesyn”, hvor du selv og en af vores medarbejdere deltager.

Til flyttesyn besigtiger I sammen boligen og udfylder undervejs en ”udflytningsrapport”, som detaljeret beskriver boligens tilstand og anviser, hvad der skal udbedres. Rapporten underskrives på stedet. I perioden op til din flytning, vil vi fremvise lejemålet for nye interesserede lejere efter forudgående aftale. Fremvisningen kan foregå på 2 måder. Enten ved, at vi efter aftale låser os ind og fremviser boligen, eller ved at fremvisningen sker på i forhånd aftalte tidsrum i løbet af ugen.

Udlejer sørger for aflæsning og afmelding af forbrugsmålere.

Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.            

 

Oplysning om istandsættelse af lejligheden

Istandsættelsen skal være håndværksmæssig korrekt og omfatter:

- Maling af træværk, vægge og lofter.

- Bundstykker i dørene, skal vedligeholdes og afleveres lakeret.

- Alle trægulve i lejemålet afleveres lakeret evt. med let afslibning.

- Radiator skal males ved påførte skrammer

 

Lejemålet skal males i standard farver fra Flügger:

- Loft/vægge i Flügger Flutex-5 Classic halv modehvid varenummer 28160

- Bad/wc i Flügger Dekso 25 halv modehvid varenummer 30802

- Træværk: Dørkarme & fodlister i Flügger Interior Easy finish S1500-N varenummer 94814

- Træværk: Døre & vinduer i Interior Easy 40 RAL 9010 varenummer 75959

- Træværk: Dørbundstykker og gulve lakeres med glans 25, hvis de var lakerede ved indflytning

 

Lejemålet skal fraflyttes senest 14 kalenderdage før udløb af lejeaftale.

 

Ved fraflytning skal lejligheden total rengøres. Det omfatter som minimum afvaskning af skabe, skuffer, gulve og rengøring af komfur og emhætte. Rengøring af ventilationsventiler. Afvaskning af vinduesrammer, vask af vinduer ude og inde.

 

Arbejdet skal være tilendebragt senest 14 dage før lejemålets ophør. Ifølge lov om leje § 186, stk. 1-2, skal lejer senest 8 dage før fraflytning, opgive den adresse, som meddelelser og slutafregning kan sendes til.

 

Endelig opgørelse

Ved dit lejemåls ophør og umiddelbart efter istandsættelsen af lejemålet, foretager vi en slutafregning, hvor udgifterne i forbindelse med istandsættelsen fratrækkes det depositum du indbetalte ved indflytningen. Overstiger udgifterne til istandsættelse dit depositum, betaler du differencen.

Der vil oftest være et restbeløb, som udbetales til dig. For at vi kan slutafregne, skal vi kende alle udgifter i forbindelse med istandsættelsen. Vi bestræber os på, at slutafregning foretages hurtigst muligt efter fraflytning.

Det endelige vand-og varmeregnskab afregnes 1 gang årligt, og fremsendes separat til lejerens oplyste nye adresse.

Ved skade på privat indbo i forbindelse med indbrud, brand eller vandskade må dette meldes til lejerens eget forsikringsselskab.

bottom of page