top of page

Privatlivspolitik

Midtby-Bolig ApS behandling af personoplysninger

Idet følgende kan du læse hvordan Midtby-Bolig ApS behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde service og lejeaftalen med dig.

Dataansvarlig

Midtby-Bolig ApS er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Midtby-Bolig ApS  CVR: 54939817

Fjordagervej 20U, 6100 Haderslev

Email: mb@Midtby-Bolig.dk

Hjemmeside: Midtby-Bolig.dk

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi Indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 persondatataforordningen (Europa-Parlaments og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer.

Personnummer

I forbindelse med tilmelding til forskningsvirksomheder, har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (vand, varme og el). Personnummeret anvendes af forsyningsselskabet til at foretage en entydig identifikation af dig.

Oplysninger om besøg på hjemmesiden Midtby-Bolig.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personoplysninger.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejder har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere:-leverandør (herunder hosting), bankforbindelser (med henblik på at håndtere betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el), ekstern bogholder og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartner uden for EU.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 5 år efter lejeforholdet er ophørt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi har registret om dig, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.

Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen af dine oplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med 2 måneder. Hvis anmodningen er åbenlys grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datasynet via e-mailadressen dt@datasynet.dk Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klagen her www.datatilsynet.dk.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Seneste version kan findes på hjemmesiden Midtby-Bolig.dk.​

Yderligere spørgsmål?​​

Mette Harboesgaard

E-mail: mb@midtby-bolig.dk

Tlf: 24 88 99 41

bottom of page